Výhody dřevostaveb

Připravili jsme si pro Vás seznam výhod a nevýhod dřevostaveb. Jak se jistě přesvědčíte, se správnou firmou se není čeho bát.

Výhody dřevostaveb

 • Tepelněizolační vlastnosti – nízkých tepelných ztrát docílíme dostatečnou izolací nosné stěny foukanou celulozou či minerální vatou,  v kombinaci s fasádním izolantem, a v interiéru izolací instalační předstěny. Můžeme si díky tomu dovolit jako zdroj vytápění zvolit elektřinu.
 • Poté, co je hotová základová deska a betonová podlaha, můžeme ve stavbě pokračovat kdykoli v průběhu roku, neboť se jedná o suchý proces.
 • Rychlost výstavby – po vydání stavebního povolení dům stojí už za 4–5 měsíců.
 • Srovnatelná cena – ve srovnání se zděným domem postaveným na klíč jsou náklady na dřevostavbu srovnatelné. Konečná cena je vždy ovlivněna individuálními požadavky a nároky investora.
 • Více užitného prostoru – nosné stěny dřevostavby jsou podstatně tenčí než u cihlového domu, takže na stejném půdorysu ušetříme několik metrů čtverečních.
 • Menší zátěž pro životní prostředí – dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Důležitým faktorem je úspora energií při realizaci i při užívání stavby, které dosahujeme díky vysoké efektivitě výstavby, menšímu množství stavebních odpadů a faktu, že dřevo při růstu spotřebovává CO2 a produkuje kyslík.
 • Rychlé vytápění – v tom, že stěny dřevostavby neakumulují teplo, spatřujeme rovněž výhodu. Když si totiž zapnete topení, místnost se velice rychle vyhřeje. Neznamená to však, že stejně rychle vychladne. Tomu zabrání výborné tepelněizolační vlastnosti našich dřevostaveb

Nevýhody dřevostaveb

 • Hořlavost – s touto vlastností dřeva samozřejmě počítáme a u dřevostavby na klíč instalujeme protipožární prvkydle platných norem a projektu (protipožární sádrokarton, Rigistabil apod.).
 • Fyzikální vlastnosti dřeva – bylo by proti přírodě, aby dřevěné schody sloužily tiše, bez jediného „vrznutí“. Je to daň za to, že se dřevo dovede přizpůsobit změnám okolní teploty a vlhkosti.
 • Nízké akumulační schopnosti – nevýhoda? Kdepak. Proč si topit „do zásoby do stěn“, když v případě dřevostavby máme místnost za okamžik vyhřátou? Chytře hospodařit s energiemi a mít doma teplo, když přijdeme z práce, nám pomůže naprogramování topení na konkrétní čas.
 • Nutnost odhlučnění – dřevo je špatný zvukový izolant, ale opět s tím počítáme již v projektu a dovedeme minimalizovat nežádoucí přenos zvuku mezi podlažími i zvenčí.
 • Riziko plísní – tomu předejdeme, zabráníme-li kondenzaci vody a vlhkosti kdekoliv v uzavřené konstrukci. Správně provedenými detaily a stálou kontrolou tuto hrozbu u našich kvalitních dřevostaveb na klíč eliminujeme.

Výhody staveništní montáže dřevostaveb oproti montovaným domům

 • Investor může sledovat a kontrolovat průběh dřevostavby, materiály i jednotlivé detaily po celou dobu výstavby domu.
 • Zahájení dřevostavby je rychlejší a jednoduší, se stavbou lze začít okamžitě po dokončení základové desky.
 • Staveništní montáž dovoluje větší flexibilitu stavby. Toto se nejvíce projevuje u složitějších půdorysů, kdy je možné i po zahájení stavby pružněji reagovat na případné požadavky investora.
 • Stavební montáž umožnuje průbežné financování dřevostavby dle dokončenosti, bez větších počátečních záloh při podpisu smlouvy.
 • Stavba na těžko přístupných pozemcích je snazší (z důvodů jednodušší manipulace s materiálem).
 • Při řádně zvládnutém procesu výstavby domu lze se staveništní i panelovou montáží dosáhnout identického výsledku.

Zajímá vás jak správně pečovat o dřevostavbu? Přečtěte si náš přehledný návod na údržbu dřevostaveb.

Časté dotazy klientů na dřevostavby

Další užitečné informace o dřevostavbách Vám poskytne naše poradna. Zodpoví i často kladené dotazy na trvanlivost a odolnost dřevostaveb. Veškeré dotazy, s nimiž se na nás v této souvislosti obrátíte, zodpovídáme do 2–3 pracovních dnů. Pokud jste nenašli odpověď v již zodpovězených otázkách, kontaktujte nás. Děkujeme.

Jaká je životnost dřevostavby?
Nevystavíme-li dřevo vlhku, bude nám sloužit stovky let, jak vidíme na příkladu kostelů či roubených staveb. Předpokládáme, že po desítkách let dojde (stejně jako u zděné stavby) k tomu, že dům bude sice funkční, ale technologicky zastaralý.  Používáme-li konstrukce a izolace, které převyšují požadavky norem, oddálíme tak maximálně cyklus stárnutí.

Do jaké míry odolá dřevostavba požáru nebo vodě?
Námi preferovaná skladba stěn je certifikovaná v PAVUS, a.s. – splňuje tedy požadavky na požárněbezpečnostní řešení. V každé projektové dokumentaci je tato sekce dále rozvinuta na míru konkrétnímu rodinnému domu. Pokud jde o zasažení vodou (např. závada na vodoinstalaci) – konstrukce dřevostavby dokáže vyschnout, záleží však na rozsahu i ročním období, kdy k zasažení vodou došlo. Dřevo má tu vlastnost, že vlhkost, kterou vstřebá, umí i vyloučit, aniž by došlo k poškození konstrukce.

Jak v dřevostavbě funguje přenos zvuku?Tlumí stěny hluk zvenčí nebo ze sousedního pokoje a strop zvuky z patra?
V našich dřevostavbách na klíč standardně používáme betonové podlahy v přízemí, v patře suchou skladbu s kročejovou izolací. Čisté betony či suché podlahy jsou provedeny až po dokončení místností.
Hluk se tedy podlahou nepřenáší. Další opatření je použití „tvrdé vaty" (izolace s vysokou objemovou hmotností) do příček. Stejně tak se dokážeme přizpůsobit nárokům okolního prostředí, a to i v případě, že jde o aglomeraci v okolí letiště. K dispozici máme řešení jako například okna s lepším zasklením, obvodový plášť s dvojitým opláštěním apod.

Jaké je v dřevostavbě riziko vzniku plísní?
Plíseň vzniká jako důsledek vlhka a důvody i rizika jsou u dřevostavby i zděného domu totožné. Plíseň může mít za příčinu buď únik vody do konstrukce, tepelný most, či špatně provedený detail nebo nadměrnou vzdušnou vlhkost, kterou způsobí absence větrání.

Nedochází postupem času v dřevostavbě k hnilobě a trouchnivění dřeva?Pokud ano, jak se to řeší?
Dřevo v konstrukci nedegraduje a má trvanlivost stovky let – podmínkou je suché prostředí.

Nehrozí, že se do domu vykousáním díry ve stěně dostanou hlodavci?
Teoreticky by mohli, ale stejné riziko s sebou nese každý stavební materiál, který je „měkký". Používáme materiály, které dle certifikátů hlodavce odpuzují. Dosud jsme u našich staveb případ vniknutí hlodavce do objektu skrze obvodovou stěnu nezaznamenali. Pořízení kočky domácí nicméně nebude na škodu.

Pokud by došlo ke zkratu elektrického vedení, nemůže mi shořet celý dům?
Elektrický zkrat je jedna z nejčastějších příčin vyhoření. Rozvody elektroinstalace jsou prováděny našimi smluvními subdodavateli a podléhají normám pro dřevěné stavby. Navíc každá naše dřevostavba na klíč má jako součást standardního vybavení požární hlásič a hasicí přístroj. Můžeme Vás ovšem ujistit, že ve statistikách požárů tvoří novostavby jen zlomek případů, přičemž mluvíme-li o chybách v elektroinstalaci, pak se pohybujeme v promilích. Doporučujeme nezapomínat na pravidelné revize komínu, elektroinstalace i hromosvodu v zákonných lhůtách.

Vrzání podlah v dřevostavbě.Přemýšlím o dřevostavbě, ale docela se obávám vrzání podlah a praskání a lupání ve zdech domu, až bude dřevo pracovat. Musí každý budoucí obyvatel dřevostavby s těmito jevy prostě počítat, nebo se je snažíte co nejvíce eliminovat? Pokud ano, jakým způsobem?
Tyto jevy klienti v našich dřevostavbách neregistrují, protože dřevo je vysušené, jedná se o KVH řezivo.

Přemýšlím o stavbě vícepodlažní dřevostavby. Je reálné postavit takovou dřevostavbu?
Jistě. Co nakreslí projektant a stavební úřad povolí, my určitě dokážeme zrealizovat.

Dřevostavba a vítr.Kdyby přišla silná vichřice, která někdy odnáší i střechy domů, hrozí mé dřevostavbě nebezpečí?
Nehrozí, dům je naprojektován tak, aby obstál před přírodními živly, úměrně našim přírodním podmínkám a konkrétní oblasti výstavby.

Za jak dlouho je nutné dřevostavbu znovu kompletně natřít?
Exteriérové nátěry (palubky, terasa, podbití) je doporučeno obnovovat po 2–5 letech, záleží na orientaci ke světovým stranám, působení deště, odstínu lazury apod. Pokud se o palubky nechcete starat, nahradíme je v přesahu střechy omítkovinou.

Obávám se, že mi dřevostavbu postupně zničí houby nebo červotoči.Jak je proti těmto škůdcům dřevo ošetřeno a co pro jeho ochranu můžu (či musím) později udělat já?
Dřevo samotné konstrukce je kvality KVH, tzn. vysušené, a tedy „nezajímavé“ pro většinu škůdců, kteří prahnou po dřevě mokrém. Dřevěná střešní konstrukce je standardní jako u zděných domů a je proti škůdcům impregnována.

Uvažuji, že budu dřevostavbu vytápět klasickým krbem.Četla jsem však, že na rozdíl od zděné stavby dřevostavba po vyhasnutí krbu velmi rychle vychladne. Znamená to tedy, že bych musela chodit přikládat i několikrát za noc?
U špatně zaizolované stavby tomu tak být může, obyvatelé našich dřevostaveb na klíč nicméně neregistrují přes noc výrazný pokles teploty.

Je pravda, že difuzně otevřená skladba stěny je oproti uzavřené konstrukci náchylnější k možnému požáru?
To pravda není, pouze je fakt, že fasáda u difuzně otevřené stěny (dřevovláknitá fasáda) ve srovnání s fasádním polystyrenem obsahuje více dřevní hmoty.

Uvažujeme nad tím, že bychom si ve své budoucí dřevostavbě zřídili také domácí posilovnu. Stroje na cvičení většinou bývají poměrně těžké. Byl by to v dřevostavbě problém? Pokud ne, je reálné mít posilovnu i v patře?
Zde je třeba požadavek řešit ve fázi projektu, pak zatížení nepředstavuje problém. Sportu zdar.

Není v dřevostavbě v létě (zvláště v patře) moc horko?
V patrovém domě bude v podkroví teplo nehledě na konstrukci. Jak moc, to závisí na tloušťce a kvalitě tepelné izolace v šikminách domu. Proto s klienty procházíme problematiku tzv. fázového posunu a navrhujeme takovou skladbu, aby se posun blížil co nejvíce ideální hodnotě. U střešního okna pak platí: lepší než jakékoli je žádné.

Dřevostavba a zloděj. Uvažuji o dřevostavbě na samotě a vrtá mi hlavou: kdyby se do ní chtěl dostat zloděj, nestačí mu jen prokopnout zeď, nebo si do ní motorovou pilou jednoduše vyříznout otvor?
Každý dům na samotě se může stát obětí zlodějů. Pro zabezpečení těchto objektů je spíše než nedobytnost stěn, oken a dveří potřeba kvalitní zabezpečovací systém. Zloděj se dříve či později dostane prakticky kamkoliv a nehraje roli, zda se jedná o dřevostavbu, anebo zděný dům. Není dostupná žádná stavební technologie, která by vloupání zamezila.

Kde provádíte výstavbu dřevostaveb?
Jsme firma z Jindřichova Hradce, proto se soustřeďujeme převážně na blízké okolí. Dřevostavby stavíme nejčastěji v okolí měst Jindřichův Hradec, Tábor, České Budějovice, Pelhřimov, Kamenice nad Lipou.

Metio – dřevostavby rodinných domů na klíč