Jak se starat o dřevostavbu

Přečtěte si rady na údržbu dřevostavby - poradíme vám jaká peče o dřevěné domy je nejlepší. Připravili jsme pro vás ucelený návod!

Větrání dřevostavby

Předností každé dřevostavby na klíč od společnosti METIO s.r.o. je velmi těsná konstrukce a svými vlastnostmi je na úrovni objektů s požadovaným nuceným větráním – rekuperací, která pomáhá předejít únikům tepla. V souvislosti s tím je uvnitř nutné udržovat relativní vlhkost vzduchu pod 50 %. Docílit těchto hodnot pomůže dostatečné přirozené větrání. Vhodné je zajistit průvan, a to tak, že ponecháme okna či dveře ideálně v úhlopříčné pozici zcela otevřené po dobu 10 až 15 minut. Ideální je zopakovat to dvakrát nebo raději třikrát denně a také po koupání, vaření a jiných činnostech produkujících vlhko. Tento způsob větrání má za následek jen dočasný a nepatrný pokles teploty. Dále doporučujeme do dřevostavby zakoupit vlhkoměr s teploměrem a dohlížet, aby relativní vlhkost vzduchu při předepsané teplotě kolem 22 °C nepřesáhla 50 %.

Zhruba 50 % relativní vlhkost vzduchu a minimální normová teplota v obytných místnostech působí optimálně na zdraví a pohodu člověka i na konstrukci dřevěného domu. Větší výkyvy obou hodnot by způsobovaly například srážení vody na oknech či vznik plísní v koutech místností nebo tam, kde se okno dotýká ostění. Může dojít až k poškození dřevěné konstrukce projevujícímu se prasklinami či neobvyklými zvuky a při trvale nepříznivých podmínkách hrozí zhoršení tepelně-izolačních vlastností dřevostavby a nevratné škody.

Nejzásadnějšími zdroji vlhkosti jsou jednak obyvatelé domu, jednak jejich činnosti jako vaření, koupele, pěstování květin apod. Proto je důležité užívat dřevěný rodinný dům v souladu s předpoklady stanovenými stavebním projektem. Nelze si zřídit saunu nebo prádelnu tam, kde s ní nebylo od začátku počítáno. Při umisťování nábytku je nutné zajistit proudění vzduchu za skříněmi, a to hlavně v rozích dřevostavby. Skříně by měly stát alespoň 5 centimetrů od stěny.

Vytápění dřevostavby

Pro jednotlivé prostory mají dřevěné rodinné domy stanoveny výši teploty normou. Pokud se obyvatelé doporučeními ohledně teplot i větrání řídí, negativním jevům v konstrukci dřevostavby zcela předejdou. Obytné místnosti by měly být vytápěny na minimálně 20 °C, lépe na 22 °C. V koupelně je optimum 24 °C, v pomocných provozech a chodbách, jsou-li součástí prostor obytných, je uvažováno s minimální teplotou 20 °C.

Vytápění elektřinou řídí hromadné dálkové ovládání (HDO), které všem topným zařízením – tepelnému čerpadlu, přímotopu, elektrickému podlahovému topení, akumulačním kamnům či elektrokotli – umožňuje využívat nízký tarif. Podle typu tepelného zdroje a v návaznosti na tarif pak HDO spíná denně na 8 až 22 hodin. Elektrické topení obvykle vytápí dům 20 hodin z celkových 24 a tepelné čerpadlo 22 hodin. Může se tedy stát, že několik málo hodin z celého dne zdroj tepla není v provozu. Spínání HDO si můžete ověřit u provozovatele distribuční soustavy.

Upravovat časy, kdy spíná topný systém, lze také pomocí centrálního neboli referenčního termostatu, který se řídí nastavenou teplotou. Neumí ovšem ovládat teploty v každé místnosti zvlášť, to musejí případně obstarat termostaty na jednotlivých spotřebičích nebo na stěně pokoje.

Ohřev vody

Také ohřívač vody řídí hromadné dálkové ovládání tak, aby při ohřevu vody využíval nízký tarif. Obvykle bývá v chodu 8 hodin denně, což je doba, za kterou se voda v zásobníku bez obtíží stihne nahřát na požadovanou teplotu. Bezpečnostní upozornění říká, že provozní teplota bojleru nesmí překročit 60 °C. Pokud by se tak stalo, hrozí rozvodům deformace.

Krbová kamna v dřevostavbě

Krbová kamna musí být umístěna tak, aby neohrožovala konstrukci dřevostavby, tzn. minimálně 10 centimetrů od stěny. Pokud by se vzduch mezi kamny a stěnou kvůli nedostatečné vzdálenosti nemohl ochlazovat, hrozilo by nebezpečí požáru. Jak už bylo řečeno v kapitole větrání, pro topení v krbových kamnech je nutné zajistit dostatečný přívod externího vzduchu.

Kamna fungují jako pulzní zdroj tepla, který nelze regulovat bez zásahu člověka. Pokud by oheň v kamnech hořel nepřetržitě, snadno dojde k přetopení.

Digestoř

Při používání digestoře dávejte pozor na podtlak. Klasická odtahová digestoř odvádí vzduch z kuchyně ven. Moderní přístroje zvládnou při plném výkonu odsávat i rychlostí 1000 metrů krychlových za hodinu. Pokud bychom neumožnili snadný přístup venkovního vzduchu do domu (např. otevřením okna), může vzniknout takový podtlak, že bude vzduch přisáván zavřenými okny, větrací mřížkou komínových dvířek apod. Je-li odsavač zapnutý, není vhodné přikládat do kamen ani krbu. Digestoř musí být bezpodmínečně vybavena zpětnou klapkou, která zamezí samovolnému proudění vzduchu v odtahovém potrubí.

Okna a dveře dřevostavby

Naše dřevostavby na klíč osazujeme plastovými okny, která potřebují jen minimální údržbu. K mytí oken a dveří stačí voda, nedoporučuje se používání chemických prostředků, které mohou způsobit poleptání plastu (ředidlo apod.). Během užívání je třeba kontrolovat funkci kování, aby okenní křídlo správně dosedalo do rámu a bezpečně plnilo funkci ve všech svých polohách a užitných vlastnostech. Při zjištění neshod je třeba oslovit servis a včas zajistit seřízení.
Nutnost okno seřídit nebo nastavit se nepovažuje za jeho reklamaci. Okenní kování je také třeba zhruba jednou za dva roky promazat.

Mimo poloh zavřeno, otevřeno a ventilace má okenní klika ještě čtvrtou polohu, tzv. mikroventilaci, která se nachází mezi polohami otevřeno a ventilace. Okno je při nastavení na mikroventilaci zavřené, ale nedoléhá na celoobvodové těsnění, takže částečně větrá. Toto větrání však není tak účinné jako výše popsaný způsob a dochází při něm k větším tepelným ztrátám.

Vnitřní parapet bývá oblíbenou plochou pro umístění květin. Ty jsou však zdrojem vlhkosti. Mezi květinami a oknem je třeba zachovat prostor, kudy může proudit vzduch. I rostlinám se tak bude dařit lépe. Velikost oken odpovídá normě pro přirozené denní osvětlení a zároveň je taková, aby docházelo jen k minimálním tepelným ztrátám. Zastíněním prosklených ploch bráníte dostatečnému prosvětlení domu.

Fasádní termosystém a venkovní podhledy

Dřevostavby na klíč mají fasádní termosystém opatřený minerální, silikonovou nebo akrylátovou omítkou Vámi zvolené barvy. Aby zůstala funkce fasádního systému zachována, je potřeba jej chránit zejména proti oděru. Proto se k jeho čištění nesmí používat tlaková voda.

Venkovní podhledy domu jsou ze dřeva a ošetřeného ochranným nátěrem. Obnova této ochrany je dána dle použitého typu povrchové úpravy a podle toho jak je konkrétní místo povětrnostně namáháno. Obecně lze předpokládat nutnost obnovy každé tři roky. Stejné pravidlo platí pro všechny venkovní dřevěné konstrukce.

Údržba podlah v dřevostavbě

Podlaha z PVC vyžaduje ošetření podle pokynů výrobce. Pravděpodobně doporučí voskování speciálním voskem, který lze sehnat ve všech drogeriích či hobby marketech.

Plovoucím podlahám by mohlo uškodit zanesení velkého množství vody do spár, proto se mají mýt pouze vlhkým, nikoli mokrým hadrem.

Sanitární keramika a technika

K mytí sanitární keramiky a techniky používejte pouze k tomu určené prostředky. Mechanické čištění může poškodit ochranné vrstvy. Pravidelnou údržbu vyžadují výtoky vodovodních baterií, ze sítka je třeba odstranit nečistoty, z perlátoru vodní kámen. Četnost čištění závisí na kvalitě vody. Pozornost věnujte také sifonům u sprch, van a umyvadel. Vlasy uvízlé v ochranné mřížce mohou spolu s ostatními nečistotami ucpat odpad a zapříčinit vytopení domu. Pro dřevěné domy obecně znamená dlouhodobé působení vody hrozbu. Těžko odstranitelné škody může napáchat vyteklá pračka, netěsnost v potrubí nebo jen kapající kohoutek. I drobné závady tohoto typu odstraňujte co nejdříve a nedovolte vodě, aby se dostala, kam nemá. Není dobré například ponechávat mokré obkladačky ve sprchovém koutě. Myslete i na to, že silikonový tmel kolem sprchové vaničky nebude těsnit věčně. Jeho trvanlivost je dva roky.

Zavěšení předmětů na zdi a strop

Zavěsit na stěny z konstrukční desky Rigistabil lehké předměty jako poličky nebo obrazy pomohou vruty do dřeva. K zavěšení těžších předmětů a v případě jakékoli montáže do stropní konstrukce potřebujete speciální hmoždinky – Molly kotvy, které jsou k dostání v prodejní síti se spojovacím materiálem pro sádrokarton. Při vrtání do zdí a stropů dbejte zvýšené opatrnosti a vyvarujte se porušení parozábrany. Pokud k tomu přesto dojde, třeba kvůli dlouhému vrutu, musíte díru v parozábraně zacelit. Lze to udělat třeba univerzálním silikonovým tmelem, ale uvědomte si, že ten nejde přemalovat. Těžké předměty, jako jsou kuchyňské skříňky, je vhodné kotvit prostřednictvím lišt, které ukotvíte přímo do dřevěné konstrukce. Tu zjistíte poklepem, případně je dobré si během stavby zajistit fotodokumentaci.

Půda jako úložný prostor

Jestliže není dřevostavba na klíč dvoupodlažní, pak má půdní úložný prostor. Přístupný je po sklápěcím schodišti opatřeném celoobvodovým těsněním a tepelně izolačním víkem. Půdní prostor o rozměru asi 10 metrů čtverečních pokrývá pochozí podlaha, jež snese maximální zatížení 120 kilogramů na metr čtvereční. Mimo vyhrazený prostor, tzn. například na diagonály vazníků nebo na izolační vatu, je zakázáno jakékoli předměty ukládat. Důležité varování: Mimo úložný prostor tvoří strop pouze tepelná izolace, parozábrana a sádrokarton. Hrozí tedy propadnutí.

Budete-li z nějakého důvodu manipulovat s tepelnou izolací stropu, vždy musíte Izolant řádně narovnat zpátky. V důsledku sebemenší skulinky by mohlo docházet ke srážení vody v sádrokartonu a k tvorbě mokrých skvrn ve spodní místnosti.

Sníh na střeše

Mapa sněhových oblastí níže Vám napoví, jaké zatížení sněhem lze očekávat na území, kde stojí Váš dům. Zvláště jižní Čechy mají tuto mapu velmi pestrou, najdeme tu všechny varianty. Střecha dřevostavby na klíč je vždy navržena na zatížení odpovídající dané lokalitě. Když napadne, změřte nebo odhadněte výšku nejvyšší vrstvy sněhu na Vaší střeše v centimetrech a pokuste se určit, o jaký typ sněhu jde, zda je čerstvý, ulehlý, starý, nebo mokrý. Dle tabulky Mapa sněhových oblastí, která je dostupná na internetu, pak zjistěte, jaká je norma pro daný typ sněhu ve Vaší oblasti. Vyhodnoťte, zda Vaši střechu stávající vrstva neohrožuje, případně zajistěte odstranění.

Metio – dřevostavby rodinných domů na klíč